W dniach 18-21.01.2014 przeżywaliśmy, jak co roku, zimową sesję charyzmatyczną dla wspólnot Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji. Tematem przewodnim spotkania, które odbyło się w Sanktuarium Matki Boskiej Boguckiej w Katowicach-Bogucicach, były słowa „Nie chciałbym bracia, byście trwali w niewiedzy co do darów duchowych”. Słowo głosił do nas ks. Mariusz Mik, przewodniczący Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce.

Sesja była dla nas czasem odświeżenia i rozszerzenia wiedzy na temat darów Ducha Świętego, a także okazją do budowania jedności z innymi wspólnotami Odnowy w naszej diecezji.

 

Więcej o sesji tutaj

Reklamy