Od września dekretem księdza Arcybiskupa nasz dotychczasowy opiekun, x. Rafał Kaca został przeniesiony na kolejną placówkę duszpasterską, do Katowic. Opiekę nad naszą wspólnotą przejął tegoroczny neoprezbiter, x. Paweł Rylski.

Równocześnie nastąpiła jeszcze jedna zmiana – w roli głównej odpowiedzialnej Dorotę zastąpiły Jadzia i Anika.

Reklamy