Od 12 do 17 sierpnia część naszej wspólnoty przeżywała rekolekcje w Ząbkowicach Śląskich, organizowane przez naszych przyjaciół z bielskiej wspólnoty „Pójdź za mną” oraz tarnogórskiego „Syjonu”.

Rekolekcje były dla nas czasem łaski, umocnienia naszej osobistej relacji ze Stwórcą oraz większego otwarcia się na dary Ducha Świętego.

Reklamy