W dniach 11-12 listopada część naszej wspólnoty brała udział w prowadzonym przez x.Rafała, naszego opiekuna, Dniu Skupienia w Częstochowie. Jego tematem była „Szkoła miłości u św. Jana Apostoła”. Rozważania oparte były na modlitwie Arcykapłańskiej Chrystusa (J 17).
Wraz z nami w Dniu Skupienia brali udział przedstawiciele wspólnot, gromadzących się przy naszej parafii.


©ewe.

Reklamy